Home Tags Cô hồn là gì

cô hồn là gì

Nguồn gốc tháng cô hồn, tại sao tháng 7 được gọi là tháng cô...

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn, ngày ma quỷ được tự do về dương thế khiến cho tháng này...