Home Tags Nguồn gốc tháng cô hồn

nguồn gốc tháng cô hồn

Nguồn gốc tháng cô hồn, tại sao tháng 7 được gọi là tháng cô...

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn, ngày ma quỷ được tự do về dương thế khiến cho tháng này...