Home Tags Những điều kiên kỵ trong tháng 7

Những điều kiên kỵ trong tháng 7

Những điều tối kỵ không nên làm trong tháng 7 âm lịch mới nhất năm 2018. Những điều nên làm, những nơi nên đi hay những điều kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch.

Những món nào nên ăn vào tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch)

Vào dịp tháng cô hôn (tháng 7 âm lịch) người ta hay có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vì vậy ngay...