Home Tags Rạp chiều phim CGV gắn camera

Rạp chiều phim CGV gắn camera

Nhiều khách hàng đến xem phim tại các rạp cho hay họ đều đoán biết trong rạp có camera đồng thời họ cũng mong muốn những rạp chiều phim nên để biển cảnh báo “có camera giám sát” để tránh những việc đáng tiếc xảy ra trong rạp.

CGV gắn camera trong rạp nhưng không cảnh báo khách đến xem phim

Nhiều khách hàng đến xem phim tại CGV (chi nhánh Pearl Plaza, quận Bình Thạnh, TP HCM) cho hay họ đều biết trong rạp...