Home Tags Sập giàn giáo nóc hầm thủ thiêm

sập giàn giáo nóc hầm thủ thiêm

Sáng ngày 15/10 kẹt xe ở cầu sài gòn? vì sao lại vậy

Trong sáng ngày hôm nay hàng ngàn phương tiện kẹt cứng trên cầu sài gòn, hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau thẳng tắp....