Home Tags Tin tức rằm tháng 7

tin tức rằm tháng 7

Bán đồ chay, làm vàng mã, buôn hoa quả đua nhau đếm tiền trước...

Chi còn vài ngày nữa là bước sang tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch), trong những ngày này người dân ta có tục...